Схема на инсталация на девиаторен ключ

схема на инсталация на девиаторен ключ
Конструктивното оформление на описаните дотук димери е за монтиране на стената като обикновен ключ. За настолни лампи и лампиони съществуват димери за монтиране на желано място на самия шнур или в края му. Комутационни елементи, електрически задействани за превключване на електрически вериги са релетата. Последната зависи от големината на постоянния ток, протичащ през тях, за чието изменение съществуват специализирани интегрални схеми. При минималното фазово закъснение светлината е практически толкова силна, колкото без димер, а най-слаба е при максималното закъснение. Този принцип се осъществява най-просто с помощта на полупроводниковия прибор симетричен тиристор, известен и като триак. Обикновено той е вграден в лампата и може да се управлява само дистанционно.


Реализира функцията „ПУСК-СТОП“ в електрически вериги с контактори. След това мощността се възстановява, но ако тя пак е над допустимата процесът се повтаря. Конструкцията на ключа съдържа няколко основни елементи: корпус (тяло), в което се монтират всички превключващи елементи и тези за закрепване и монтаж; контактна система, която осъществява свързването или прекъсването на електрическата верига. Палецът за управлението на ключа е може да е в изпълнение малък или голям, както и да има светлинен сигнал при изключено състояние. — ключове с електронни превключващи схеми. Структурата на димерите не позволява промяна на фазовото закъснение между 0 и 180, а в по-тесни граници, например от 20 до 160 градуса.

При кратко натискане на бутон през R3 и VD3 става зареждане на C2, а върху VD4 и VD5 се получават правоъгълни импулси, захранващи едната половина на „еднопреходния транзистор“ и делителя R3/C3. Импулсите от генератора отпушват симистора. Друг вид ключ за осветление е т.н. лихт бутон, който се използва за стълбищно осветление. За разлика от девиаторният и другите видове ключове, при лихт бутона има само едно стабилно състояние. Ключът обикновено конструктивно е създаден да работи с две възможни състояния. За специални нужди, например за табла за управление на машини и процеси, се произвеждат и такива с неутрално състояние на превключващият механизъм. Освен това не всички димери за луминесцентни източници могат да регулират енергоспестяващи лампи. Предимство на метода са много по-малките смущения, тъй като включването на лампата става при нулево мрежово напрежение. Понякога се налага източникът на светлина да се командва от три места, тогава се налага да се използва ключ „схема 8“ или още – кръстат ключ, принципно той може да се разглежда като два девиаторни ключа в общ корпус и общ бутон за управление.

Похожие записи: